Kontakt

Siedziba firmy | zakład produkcyjny
Achilles Polska Sp. z o. o.

83-020 Cedry Wielkie, ul. Płażyńskiego 6 (dawniej Krasickiego)
tel. +48 58 683 60 30
fax +48 58 683 60 33
e-mail: achilles@achilles.pl
Spółka zarejestrowana w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000000622.
NIP: 583-27-15-203. Kapitał zakładowy: 2.280.000 PLN

Nasze realizacje

Zapytaj o produktGaleria Produktu